• Egtved skole
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Fysiske rammer:

Den ældste del af skolen er opført i 1958. Aulaen og bygningen, hvor mellemafdelingen, administration og personale opholder sig, blev bygget i 1968, og i 1975 kom den nuværende indskolingsafdeling til.

I 1978 blev en del af 58-bygningen renoveret med bl.a. et nyt biologi- og fysiklokale samt et nybygget fysiklaboratorium.

I 2004 blev aulaen udvidet og totalrenoveret til det nuværende pædagogiske servicecenter, et nyt hjemkundskabslokale indrettet, Udskolingsområdet udvidet med to klasselokaler og et fællesrum samt et nyt stort musiklokale med tilstødende øvelokaler, som i dag er skolen multilokale. 

I august 2007 blev et helt nyt Musikhus indviet. Musikhuset, der ligger mellem skolen og SFO-Huset, fungerer også som musikskole udenfor skoletid.

I 2009 blev hele indskolingsafdelingen renoveret med nye lyddæmpende lofter, de sidste tæpper blev fjernet og erstattet af linoleum og den store gamle røde bh.klasse blev delt op i to klasselokaler.

I 2010 er der etableret 7 nye elevtoiletter i hovedbygningens to etager.  

De løbende om- og tilbygninger har medført, at skolen i dag fremtræder som en moderne skole.

Den traditionelle skolegård fik i 2006 en multibane og i 2009 er startet en "forgrønnelse" af en del af asfalten. Skolens  legeplads, der ligger mellem skolen og sportshallen, blev totalrenoveret i 2005 og i 2009 blev en mini-multibane indviet, så eleverne i dag har meget gode frikvartersmuligheder.

Skolefritidsordningens 0. - 1. årgang har til huse i KERNEN mellem indskolingen og sciencelokalerne.

Skolefritidsordningen for 2. - 6. årgang - også kaldet KLUBBEN - har til huse i Egtved Idræts- og Multicenter, som er skolens nærmeste nabo. Den er en idrætscertificeret SFO.

Det helt nye Egtved Idræts- og Multicenter blev indviet i august 2016. Her og på boldbanerne samt kunstgræsbanen finder skolens idrætsundervisning sted. Multicenteret har både en badmintonbane, stor dobbelt springgrav og klatrevæg.

I efteråret 2016 tages de nye sciencelokaler samt lokaler til håndværk og design på nederste gang ved siden af kontoret i brug.

Oplysninger om tilgængelighed kan findes på http://vejviseren.emu.dk

Skolevejens trafiksikkerhed

Egtved Skole er placeret mellem Østergade og Hjelmdrupvej.
 
For at børnene kan komme sikkert over vejene, er der to fodgængerovergange på Hjelmdrupvej og to på Østergade, hvoraf den på Østergade nærmest skolen desuden er forsynet med blinkende lygter.
 
På begge veje findes også hastighedssænkende bump.
 
Skolen har en skolepatrulje på Hjelmdrupvej ved hallen hver morgen kl. 7.45 - 7.55.
 
En del af trafikken på vejene omkring skolen er dels skoleelever på cykel, men også forældre, der transporterer deres børn i skole. Der er mulighed for aflevering på hallens parkeringsplads ved Hjelmdrupvej samt på skolens parkeringsplads ved tandlægeafdelingen ved Østergade.
 
Hallens parkeringsplads anbefales, da her ikke kører skolebusser.
 
Skolens parkeringsplads ved Østergade og skolens tandlægeafdeling har i 2012 fået øget sikkerheden for eleverne med en "rød løber" fra parkeringsbåsene over til fortorvet samt en afmærkning af bussernes holdeplads. 
Husk som gående at benytte den røde løber
- og som bilist at holde tilbage for børn og voksne på den røde løber :-)