• Egtved skole
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Faktuelle oplysninger

Antal elever

 

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

 • Samlet elevtal pr. 25-09-2016:  440 elever
 • Samlet elevtal pr. 30-08-2017:  428 elever

 •  
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige holdkvotienter pr. 10.10.16 udregnet efter elevgruppe:
 
 • Indskolingen (0.-2. årgang):  20,2 elever pr. hold
 • Mellemtrinnet (3.-6. årgang): 19,3 elever pr. hold
 • Udskolingen (7.-9. årgang):   20,2 elever pr. hold
 

Karaktergennemsnit

Egtved Skoles resultater i trivsel i 2015

Egtved Skoles samlede resultater i prøvefagene 2010-15

Egtved Skoles resultater i dansk 2008-2016

Egtved Skoles resultater i engelsk, matematik, fysik 2008-16

Grundskolers karakterfordeling.


Karaktergennemsnit for Egtved Skole ved folkeskolens

afsluttende prøver skoleåret 2015/16

Diciplin Standpunkt Afgangsprøve
Dansk - Mundtligt 6,03 9,23
Dansk - Retskrivning 5,77 6,11
Dansk - Læsning 6,89 6,86
Dansk - Skr. fremstilling 6,14 5,80
Engelsk - Mundtlig 7,31 8,35
Engelsk - Skriftlig 7,77 6,54
Tysk - Mundtlig 5,77  
Tysk - Skriftlig 4,55  
Kristendomskundskab 7,20  
Historie 7,17  
Samfundsfag 6,66  
Idræt 7,56  
Matematik - Mundtlig 6,54  
Matematik - Problem 7,46 6,94
Matematik - Færdighed 7,37 6,83
Fysik/kemi - Praktisk/mund. 5,97 6,94
Geografi 6,54 6,43
Biologi 7,00  
Obligatorisk projektopgave   5,94

        


 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 
 

Antal elever pr. pc

Eleverne i 1. årgang har alle en tablet udlånt af skolen.

Eleverne i 2. årgang har alle en Crome Book udlånt af skolen.

Eleverne i 3. - 9. årgang har "Bring Your Own Device" dvs. at eleverne hver dag skal medbringe deres egen bærbare computer, Crome Book eller tablet. Elever, der ikke kan medbringe egen bærbare computer eller tablet, lejer en bærbar computer af skolen for 0 kr.

Eleverne i 0. årgang låner skolens bærbare computere og tablets.

 

 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 05-03-2017:  41
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  39

  Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale