• Egtved skole
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Profil

De enkelte fag

Fordelingen af timer på skolens obligatoriske fag og årgange ses på Timefordelingsplan 2016-17
 
 
I skoleåret 2016-17 kan eleverne i 7. - 9. årgang vælge blandt følgende obligatoriske værkstedsfag:
 
Tusindkunst
Smykkesløjd
5 kokkehuer
Motion og sundhed
Luksusfælden
Teknologi og science
Musik
Spansk
Debatcafé
Skoleblad

Evaluering af kvalitet

Udover den løbende evaluering gennemføres Live 'n' Learn-evalueringer en gang årligt og en elevsamtale. Live 'n' Learn tester elevernes læring, trivsel, sundhed og arbejdsmiljø.

De nationale test samt andre læse- og regnetest gennemføres efter skolens testkalender.

Skolens indsatsområder

Egtved Skoles indsatsområde i 2016-17 er:

 • Egtved Skoles elevkultur
 • Synlige mål for elevernes læring

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Skolens dagligdag:
 
Alle elever møder kl. 8.00.
Eleverne i 0. - 6. årgang starter dagen stille og roligt med 20 minutters læsning.
Resten af skoledagen er delt op i 2 eller 3 moduler.
0. - 6. årgang har fri kl. 14.00 og 7. - 9. årgang kl. 14.00 eller 15.00.
Overgårdens skoles elever møder som de aldersvarende årgange.
 
Fra 9.30-10.05 og fra 11.35 - 12.15 er der mulighed for at købe sund skolemad i skolens bod, lege på skolens store legeplads med mange forskellige udfoldelsesmuligheder samt at spille bold i solgården, i skolegården, på multibanerne og på fodboldbanen eller i vinterhalvåret at spille dødbold inde. 
 
I 10-pausen har 4. - 6. årgang 20 minutters obligatorisk bevægebånd og i 12-pausen har 7. - 9. årgang 20 minutters obligatorisk bevægebånd.
 
Ingen elever må forlade skolens område i frikvartererne.
 
 
Skolens faste årlige aktiviteter:
 • Alle elever starter skoleåret med 2 temadage sammen med årgangens team
 • 5. årgang er 3 dage på Vingsted Historiske Værksted
 • 8. årgang er på lejrskole i 5 dage
 • Skolernes motionsdag fredag før efterårsferien
 • Elevrådets nissefest for eleverne i 1. - 5. årgang
 • Sidste skoledag før jul med kirkegang, kl.rum og fælles afslutning med sang og musik
 • Temauge fælles for hele skolen i uge 5
 • Arrangementer og ekskursioner i forbindelse med den åbne skole
 • "Børn løber for børn" de sidste 2 lektioner før påskeferien
 • Jule- eller forårskoncert for børn og forældre
 • Skolefest for alle elever, forældre og andre interesserede fredag d. 2.februar 2018
 • Udveksling med børnehaverne 2 dage i maj/juni
 • Trimiadedag for hele skolen i juni arrangeret af 8. årgang
 • Translokation for 9. årgang og deres forældre umiddelbart før sommerferien 
 • Sidste skoledag før sommerferien med kl.rum og fælles afslutning med sang og musik
 • Samt 8 andre temadage til faglig fordybelse spredt ud i hele skoleåret.

Eventuelle særlige undervisningstilbud

Reading Recovery - et intensivt læsekursus - tilbydes elever med behov i sidste halvdel af 1. årgang og første halvdel af 2. årgang.
 
Skolens AKT-team bestående af Ann Bach, Jette Rosendahl og Christina Novak arbejder forebyggende for at skabe den bedste trivsel hos alle elever i både undervisningen og frikvartererne.
 
Skolens læsevejledere tilbyder enkelte elever VAKS-kursus i mellemafdelingen.
 
Ordblinde elever tilbydes IT-rygsæk m. bl.a. App Writer.
  
 

Lektiepolitik