Lejrskoler
 
Specialklasserne tager på lejrskole 3 dage
5. årgang har et ophold på Vingsteds Historiske Værksted (VHV) 3 dage
8. årgang tager på lejrskole 5 dage fortrinsvist i begyndelsen af skoleåret
 
 
Ekskursioner
 
Alle årgange kan tage på 1-dages ekskursioner til geografiske, historiske og kulturelle steder i landsdelen.
4. årgang kan søge skolefonden om midler til en ekstra kulturtur.
Alle årgange kan tage på Naturskolen Søballegård.
8. og 9. årgang har erhvervsekskursioner i deres uddannelsesuge, hvor de også besøger uddannelsessteder.
 
 
 
Sidst opdateret 07.11.2015