Egtved Skole                                                  Skolefritidsordningen
Østergade 36 B                                            Østergade 38 A
6040 Egtved                                                 6040 Egtved

 
Telefonnr: 7555 1733                                    Tlf.nr. Kernen:              7630 6872
E-mail: [email protected]                         Tlf.nr. Klubben i hallen: 2499 0775
 
Kontorets åbningstid:                                            SFO'ens åbningstid:
Alle skoledage kl. 7.45 - 14.30                                   Alle skoledage kl. 6.30 - 8.00
                                                                               samt kl. 14.00 - 17.00 
                                                                               (fredag dog kun til kl. 16.00)
 
Ledelse:
Skoleleder: Villy Raahauge tlf. 20 48 17 33
Viceskoleleder samt afd.leder for 0.-4. årgang: Henriette Vendelbo Eriksen tlf. 20 41 27 33
Afdelingsleder for 5.-9. årgang: Stefan Ehrich tlf. 61 13 63 96
Sekretariatsleder: Susanne Wind tlf. 75 55 17 33
Ledende pædagog: Tomas Dahl tlf. 23 24 42 33
 
Administration:
Sekretariatsleder: Susanne Wind
Sekretærmedhjælper: Gitte Gade
Sekretærmedhjælper: Charlotte Eskildsen
 
Teknisk service:
Teknisk serviceleder: Lars Johannsen tlf. 20 49 17 33
Pedelmedhjælper: Carl Ole Møller
 
 
Skoletandplejen
Telefonnr: 76 81 55 10 eller via selvbetjening her. 
 
 
Sundhedsplejen
              Telefonnr. 76 41 56 11 eller læs mere her.